SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
BIBLIOTEKA
MISTRZ PROMOCJI
CZYTELNICTWA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
SZKOLNY WOLONTARIAT
"USKRZYDLENI"
PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

Cytat..
"Du穎 to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy du穎."
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

SZKOx W OKRESIE PANDEMIIZasady bezpiecze雟twa zdrowotnego
w Szkole Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi nr 22 w P這cku
obowiazuj帷e od 20 kwietnia 2022r.


Zasady funkcjonowania
Szko造 Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi nr 22 w P這cku,
w zwi您ku z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19,
w przypadku realizacji zaj耩 edukacyjnych
z wykorzystaniem metod i technik kszta販enia na odleg這嗆
lub innego sposobu realizacji tych zaj耩.


Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i
oraz warunki i spos鏏 ustalania 鈔鏚rocznej/rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrze瞠nia do trybu ustalenia tej oceny
w Szkole Podstawowej z Oddzia豉mi Integracyjnymi nr 22
im. Janusza Korczaka w P這cku
w warunkach pandemii


MEDAL JANUSZA KORCZAKA
PROGRAMY


PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
ZAKUP POMOCY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.