SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
REKRUTACJA DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Nauczaj帷, uczymy si sami." Seneka
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

REKRUTACJA DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO

REKRUTACJA DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZCZEG茛OWE INFORMACJE DYREKTORA SZKOΧ


REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO


WNIOSEK O PRZYJ犴IE DZIECKA DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO


ZGODA RODZICA NA UCZ邘ZCZANIE KANDYDATA DO ODDZIAΣ SPORTOWEGO


ZARZ.ZENIE PREZYDENTA MIASTA PΜCKA
W SPRAWIE OKRE印ENIA TERMIN紟
PRZEPROWADZANIA POST襾OWANIA REKRUTACYJNEGO
I POST襾OWANIA UZUPEΛIAJ。EGO,
W TYM TERMIN紟 SKxDANIA DOKUMENT紟, NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DO ODDZIA紟 SPORTOWYCH W PUBLICZNYCH SZKOxCH PODSTAWOWYCH


MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.