SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Im bardziej dana cywilizacja zrozumie, 瞠 jej obraz 鈍iata jest fikcj tym wy窺zy jest jej poziom nauki." A.Einstein
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA


TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA


W roku szkolnym 2019/2020 bierzemy udzia w X edycji programu
"Twoje dane - Twoja sprawa".

Program realizowany jest od 2009 r. pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kszta速owania 鈍iadomych i odpowiedzialnych postaw w鈔鏚 uczni闚.
KORZY列I Z UDZIAΣ W PROGRAMIE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOxCH I PLAC紟KACH O名IATOWYCH

GAZETKA SZKOLNA "SZATNIA" -
NUMER PO名I犴ONY OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.