SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Prawdziwy nauczyciel powinien by zawsze najpilniejszym uczniem." Maksim Gorki
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA 2014/15

ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2014/15

DZIE CHΜPAKA - 4 B, 4 E, 4 G

DZIE PIERWSZAKA

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

PRZEDSTAWIENIE ,,PAN KLEKS"

HALLOWEEN PARTY

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

ZAJ犴IA CZYTELNICZE

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

OG粌NOPOLSKA KAMPANIA ZACZYTANI W NASZEJ BIBLIOTECE

NARODOWE 名I邛O ODZYSKANIA NIEPODLEGΜ列I

PR笅NY SPRAWDZIAN SZ紎TOKLASISTY

VELUX CHAMPIONS LEAGUE

PIΘARSKIE MIKOxJKI

ANDRZEJKOWE SPOTKANIE

DEBATA O WOLNO列I

WIZYTA MIKOxJA W 3 A

O WIGILIJNYCH ZWYCZAJACH, TRADYCJACH I WIERZENIACH W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

XIII EDYCJA TYGODNIA KULTURY SZKOLNEJ

SPOTKANIE WIGILIJNE W 5C

BO烙NARODZENIOWE JASEΘA

KOΜ J佖YKA WΜSKIEGO - UDZIA W KONKURSIE

KOΜ J佖YKA WΜSKIEGO - ZAJ犴IA Z MATURZYSTAMI

KONKURS RODZINNYCH SZOPEK BO烙NARODZENIOWYCH

BAL KARNAWAΜWY UCZNI紟 KLAS I - III

ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSU ,,NAJxDNIEJSZA KARTKA I 玆CZENIA BO烙NARODZENIOWE"

OB紌 NARCIARSKI W MURZASICHLE

WALENTYNKI NA ZIMOWYM NARODOWYM

DZIE BEZPIECZNEGO INTERNETU W NASZEJ SZKOLE

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNI紟 KLAS PIERWSZYCH

LEKCJA WF-U Z MISTRZEM - MACIEJ RUDOLA

LEKCJA WF-U Z MISTRZEM - FILM

DZIE OTWARTY

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS - ,,MISTRZ RYMOWANIA"

XIII POWIATOWY KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"

WIOSENNY TURNIEJ TW紑CZO列I

OTWARCIE BOISK SZKOLNYCH

LEKCJA WF-U Z MISTRZEM - KAMILA WARDA

LEKCJA WF-U Z MISTRZEM - FILM

OG粌NOPOLSKIE WYBORY KSI*EK

VII EDYCJA KONKURSU ,,THE SMARTERS BRAIN TWISTER"

XIII MI犵ZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"

,,PI艼NIE BY CZΜWIEKIEM" - KONKURS RECYTATORSKI

IV EDYCJA MIEDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,LET'S SING"

FESTYN RODZINNY ,,玆J EKO - ZDROWO I KOLOROWO W PRZYJAZNYM 吐ODOWISKU"

FESTYN OSIEDLOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

XIV OG粌NOPOLSKI TYDZIE CZYTANIA DZIECIOM

NIEZWYKΒ ZAJ犴IA W KLASIE 1 C

ZAK﹗EK SZALONEGO ODKRYWCY - 1 C, 1 I

UROCZYSTE ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 KLAS TRZECICH

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.