SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Nie pragnij wiedzie wszystkiego, a瞠by we wszystkim nie by nieukiem." Demokryt z Abdery
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA 2013/14
ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2013/14

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

名I邛O NIEPODLEGΜ列I

LEKCJA HISTORII - UROCZYSTY APEL

SPOTKANIE AUTORSKIE W BIBLIOTECE OSIEDLOWEJ

名IATOWY DZIE PLUSZOWEGO MISIA

NOC POLARNA Z RENIFEREM

GALA JUBILEUSZOWA 25-LECIA SZKOΧ

BO烙NARODZENIOWE JASEΘA

DZIE PATRONA SZKOΧ

WSZYSCY RAZEM

SZKOLNY KONKURS ,,NAJMILSZA WALENTYNKA"

SPOTKANIE SAMORZ.紟 UCZNIOWSKICH PΜCKICH SZK茛

XII MI犵ZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"

FESTYN INTEGRACYJNY DLA PRZEDSZKOLAK紟

PASOWANIE NA CZYTELNIKA UCZNI紟 KLAS PIERWSZYCH

DZIE OTWARTY SZKOΧ

XII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"

JARMARK WIELKANOCNY

ZAJ犴IA ZE STUDENTAMI CZ.1

ZAJ犴IA ZE STUDENTAMI CZ.2

PRZERWA NA CZYTANIE

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJ佖YCZNYCH KALEIDOSCOPE

PIKNIK EUROPEJSKI

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY ,,MOJE HOBBY"

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS III

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.