SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Wielk szkod przynosz g逝pcom ci, co ich chwal."
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA 2011/12
UDZIA W PROJEKCIE ,,SZKOΧ Z PASJ"

WYSTAWA POKONKURSOWA ,,MIKROFOTOGRAFIA PRZYRODY"

WYCIECZKA KLASY 3A, 3D, 3E DO 浩LAZOWEJ WOLI

SPRZ﹗ANIE 名IATA

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

WYCIECZKA DO SZWECJI

WYCIECZKA KLASY 2F I 2H DO WARSZAWY

名I邛O ODZYSKANIA NIEPODLEGΜ列I

ROK CHEMII W NASZEJ SZKOLE

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS NT. PROFILAKTYKI I UZALE烤IE

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

DZIE PLUSZOWEGO MISIA

WSZYSCY RAZEM

X EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,PISZ KSI*K"

DZIE PATRONA SZKOΧ

名IATOWY DZIE OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH W GALERII ,,WISx"

SPOTKANIE WIGILIJNE W KLASIE IA

SZKOLNE JASEΘA

LEKCJA O MARII SKΜDOWSKIEJ - CURIE

PROJEKT EDUKACYJNY ,,SAAMOWIE - RDZENNI MIESZKA哸Y P茛NOCNEJ EUROPY"

KONKURS PLASTYCZNY ,,W KRAINIE O危IU P紑 ROKU - U SAAM紟 W LAPONII"

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

BAL KARNAWAΜWY

WYSTAWA POKONKURSOWA ,,W KRAINIE O危IU P紑 ROKU, U SAAM紟 W LAPONII"

WYCIECZKA KL. 3B,C i F DO TEATRU ,,ROMA"

ZABAWY Z KORCZAKIEM

DZIE OTWARTY

WYCIECZKA KLAS INTEGRACYJNYCH DO ㄐCKA

LEKCJA O AKWARYSTYCE RO印INNEJ

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS MULTIMEDIALNY ,,JANUSZ KORCZAK - PRZYJACIEL DZIECI"

WYSTAWA ,,JANUSZ KORCZAK - ZWYCZAJNIE O NIEZWYCZAJNYM"

KONKURS PLASTYCZNY ,,DZIECI JANUSZA KORCZAKA"

UDZIA W I FESTIWALU INTEGRACYJNYM ,,同IEWAM Z PASJ, TA哸Z Z PASJ”

X MI犵ZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG”

,,W 80 DNI DOOKOx 名IATA”

UDZIA W PROJEKCIE ,,SZKOx WSPIERAJ。A UZDOLNIENIA”

NOC Z JANUSZEM KORCZAKIEM

WYSTAWA ,,JANUSZ KORCZAK. O CHΜPCU ZE STAREJ FOTOGRAFII” PRZEDSTAWIENIE ,,…RYBY GΜSU NIE MAJ”

UROCZYSTO汎 3 MAJA

OPOWIE汎 O STARYM DOKTORZE

EURO NIEZAPOMINAJKA

WYCIECZKA KLASY IIg I IIe DO ΜDZI

X FESTYN RODZINNY ,,玆J ZDROWO I KOLOROWO”

UDZIA W I EDYCJI MI犵ZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,LET’S SING”

III EDYCJA PROJEKTU ,,GWIAZDY W WI印E”

IV EDYCJA MI犵ZYSZKOLNEGO KONKURSU J佖YKA ANGIELSKIEGO ,,THE SMARTERS – BRAIN TWISTER”

WIECZORNICA PO名I犴ONA JANUSZOWI KORCZAKOWI

OTWARCIE WYSTAWY W犵ROWNEJ ,,W HOΑZIE DWUSTU"

WYSTAWA W犵ROWNA ,,W HOΑZIE DWUSTU" - GALERIA PRAC

TURNIEJ WIEDZY O 玆CIU I TW紑CZO列I JANUSZA KORCZAKA

XVI MI犵ZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MOJE SPOTKANIA Z PRZYROD"

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.