SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
KOx ZAINTERESOWA 1-3
PLAN LEKCJI
WYKAZ PODR犴ZNIK紟
KOMUNIKATY - DNI WOLNE
INFORMACJA DLA RODZIC紟
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
MEDAL JANUSZA KORCZAKA
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
Flash Zegar
BIBLIOTEKA
WSPOMNIENIA RAJDOWC紟
SAMORZ. SZKOLNY

REGULAMIN
DZIAxNIA
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

RADA RODZIC紟
PREZYDIUM
REGULAMIN
DOKUMENTY SZKOLNE


DOKUMENTY SZKOLNE


STATUT SZKOΧ


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


ZBI紑 PROCEDUR POST襾OWANIA W SZKOLE


REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


ZASADY ORGANIZOWANIA I UCZESTNICTWA W ZAJ犴IACH POZALEKCYJNYCH


REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH


REGULAMIN ODDZIAΣ SPORTOWEGO


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJREGULAMIN WYPO玆CZANIA PODR犴ZNIK紟
I MATERIA紟 EDUKACYJNYCHREGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJWEWN﹗RZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I - III


WEWN﹗RZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS IV - VI


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDI紟 W KLASACH IV - VI


REGULAMIN PRZYDZIAΣ UCZNI紟 KLAS IV - VI DO GRUP J佖YKOWYCH


REGULAMIN STO紟KI SZKOLNEJ


WNIOSEK O DUPLIKAT KARTY OBIADOWEJ

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
BEZPIECZE垶TWO W SIECI
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA
ROK SZKOΧ W RUCHU 2013/14

WYCIECZKA DO MURZASICHLE
FOTOGALERIA - MURZASICHLE
LEKCJA OTWARTA - WYCHOWANIE FIZYCZNE
TURNIEJ PIΘI NO烤EJ
SZKOx W RUCHU - SCENARIUSZE ZAJ岊
SZKOx W RUCHU - FOTOGALERIA

DELTAKLUB
SZKOx TALENT紟
Losowa fotografia
WYB紑 J佖YKA
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.