SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
BIBLIOTEKA
MISTRZ PROMOCJI
CZYTELNICTWA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
SZKOLNY WOLONTARIAT
"USKRZYDLENI"
PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

Cytat..
"Nie ten jest m康ry, kto wiele spraw umie, lecz kto z貫 od dobrego rozezna rozumie." Miko豉j Rej
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

DOKUMENTY SZKOLNE


DOKUMENTY SZKOLNE


STATUT SZKOΧ


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


ZBI紑 PROCEDUR POST襾OWANIA W SZKOLE


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ


REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


ZASADY ORGANIZOWANIA I UCZESTNICTWA W ZAJ犴IACH POZALEKCYJNYCH


REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH


REGULAMIN ODDZIAΣ SPORTOWEGO


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJREGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH


REGULAMIN WYPO玆CZANIA PODR犴ZNIK紟
I MATERIA紟 EDUKACYJNYCHREGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDI紟 W KLASACH IV - VIII


REGULAMIN PRZYDZIAΣ UCZNI紟 KLAS IV DO GRUP J佖YKOWYCH


REGULAMIN STO紟KI SZKOLNEJ


WNIOSEK O DUPLIKAT KARTY OBIADOWEJ

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
PROGRAMY


PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
ZAKUP POMOCY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.