SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PLAN LEKCJI
WYKAZ PODR犴ZNIK紟
KOMUNIKATY - DNI WOLNE
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT
BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SAMORZ. UCZNIOWSKI

REGULAMIN
DZIAxNIA
WSPOMNIENIA RAJDOWC紟
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

RADA RODZIC紟
PREZYDIUM
REGULAMIN
DOKUMENTY SZKOLNE


DOKUMENTY SZKOLNE


STATUT SZKOΧ


PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


ZBI紑 PROCEDUR POST襾OWANIA W SZKOLE


REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNEJ


ZASADY ORGANIZOWANIA I UCZESTNICTWA W ZAJ犴IACH POZALEKCYJNYCH


REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH


REGULAMIN ODDZIAΣ SPORTOWEGO


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJREGULAMIN WYPO玆CZANIA PODR犴ZNIK紟
I MATERIA紟 EDUKACYJNYCHREGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDI紟 W KLASACH IV - VII


REGULAMIN PRZYDZIAΣ UCZNI紟 KLAS IV DO GRUP J佖YKOWYCH


REGULAMIN STO紟KI SZKOLNEJ


WNIOSEK O DUPLIKAT KARTY OBIADOWEJ

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
ROK DLA NIEPODLEGΒJ
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
DELTAKLUB
SZKOx TALENT紟
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.