SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PLAN LEKCJI
WYKAZ PODR犴ZNIK紟
KOMUNIKATY - DNI WOLNE
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT
BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SAMORZ. UCZNIOWSKI

REGULAMIN
DZIAxNIA
WSPOMNIENIA RAJDOWC紟
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

RADA RODZIC紟
PREZYDIUM
REGULAMIN
EFS


Wykaz otrzymanych przez Szko喚 Podstawow z Oddzia豉mi Integracyjnymi

Nr 22 w P這cku pracowni w ramach projektów wspó貨inansowanych przez

Uni Europejsk


LP

Nazwa projektu

rok realizacji

1

Zakup nowoczesnego sprz皻u u豉twiaj帷ego kszta販enie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - cz窷 I - dostawa 鈔odków dydaktycznych do szkó specjalnych, integracyjnych oraz oddziaów integracyjnych w szko豉ch ogólnodost瘼nych.

2006

2

Zakup nowoczesnego sprz皻u u豉twiaj帷ego kszta販enie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - cz窷 II i III - dostawa 鈔odków dydaktycznych do szkó specjalnych, integracyjnych oraz oddziaów integracyjnych w szko豉ch ogólnodost瘼nych.

2006

3

Zakup nowoczesnego sprz皻u u豉twiaj帷ego kszta販enie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - cz窷 I - dostawa 鈔odków dydaktycznych do szkó specjalnych, integracyjnych oraz oddziaów integracyjnych w szko豉ch ogólnodost瘼nych.

2006

4

Dostawa i instalacja pracowni ze sprz皻em specjalistycznym do pracy z dzie熤i i m這dzie膨 niepe軟osprawn - Zadanie E.

2006

5

Zakup nowoczesnego sprz皻u u豉twiaj帷ego kszta販enie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz窷 IV.

"Dostawa i instalacja specjalistycznego sprz皻u do terapii logopedycznej oraz sprz皻u wspomagaj帷ego terapi zaburze psychosoamatycznych do placówek specjalnych i integracyjnych".

2007

6

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

2005

7

Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

2006

8

Pracownie komputerowe dla szkó.

2005

9

Pracownie komputerowe dla szkól.

2008

10

Oprogramowanie edukacyjne dla szkól w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkó edycja 2004-2007".

2008

11

Zakup nowoczesnego sprz皻u u豉twiaj帷ego kszta販enie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz窷 IV.

"Dostawa i instalacja sprz皻u do stymulacji polisensorycznej do placówek specjalnych, integracyjnych i z oddzia豉mi integracyjnymi w ca貫j Polsce".

2008


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
ROK DLA NIEPODLEGΒJ
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
DELTAKLUB
SZKOx TALENT紟
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.