SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
PODR犴ZNIKI
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
PRZYDATNE STRONY
MEiN
KURATORIUM O名IATY
OKE WARSZAWA
SZKOx W OKRESIE PANDEMII
INFORMACJE
MATERIAΧ EDUKACYJNE
OPIEKA MEDYCZNA
OPIEKA ZDROWOTNA UCZNI紟
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
Cytat..
"Ludzie wy窺zych talentow pracuja, chociaz pozornie nic nie robia. Leonardo da Vinci
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
SZKOLNY WOLONTARIAT

PODARUJ 1% PODATKU
NASZYM UCZNIOM

BIBLIOTEKA
NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA

MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA

SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA 2008/2009
ROZPOCZ犴IE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

DZIE EDUKACJI NARODOWEJ

LEW HONOREK Z WIZYT U PIERWSZAK紟

,,MY A 名IAT" KONKURS PLASTYCZNY

OBCHODY 90 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSK NIEPODLEGΜ列I

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS NA TEMAT PROFILAKTYKI UZALE烤IE

DZIE PATRONA SZKOΧ

WSZYSCY RAZEM - 名IATOWY DZIE OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH

WIECZORNICA PO名I犴ONA PAMI犴I JANUSZA KORCZAKA

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"

G紑A GROSZA 2008

WIGILIA KLAS INTEGRACYJNYCH

SPOTKANIE Z DZIE鱟I Z O吐ODKA OPIEKU哸ZO - WYCHOWAWCZEGO NR 1

JASEΘA BO烙NARODZENIOWE

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY ,,CZEGO JA SI NIE NAUCZY..."

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
NA TEMAT 玆CIA I TW紑CZO列I K. MAKUSZY垶KIEGO


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

BAL KARNAWAΜWY

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA PIERWSZAK紟

MI犵ZYSZKOLNE ROZGRYWKI W SIATK紟K

JUBILEUSZ DWUDZIESTOLECIA SZKOΧ

SPEKTAKL "CHΜPCY Z PLACU BRONI"

XXV RAJD EKOLOGICZNY ,,POWITANIE WIOSNY"

VII MI犵ZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"

名IATOWY DZIE WODY

MI犵ZYSZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY ,,SZACH - MAT - PAT"

WIECZORNICA DLA PΜCKA

名I邛O NARODOWE 3 MAJA

KAMPANIA ,,NA RATUNEK DZIECIOM W KONGO"

名I邛O POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

,,MODNIE I ETYCZNIE"

KAMPANIA ,,DOBRY RODZIC. DOBRY START"

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS J佖YKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 1-3

MI犵ZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA

MI犵ZYSZKOLNY KONKURS ,,FUNNY ENGLISH"

VII FESTYN RODZINNY ,,20 LAT MIN呁O..."

ROZSTRZYGNI犴IE MI犵ZYSZKOLNEGO KONKURSU ,,THE SMARTERS - BRAIN TWISTER"

II FESTYN ,,玆J ZDROWO I KOLOROWO"

DZIE WOLNO列I

SZKOLNY DZIE SZKOΧ BEZ PRZEMOCY

WIECZ紑 JASIA I MAΔOSI

XIII MI犵ZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY ,,MOJE SPOTKANIA Z PRZYROD"

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/09 - KLASY 3

ZAKO哸ZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/09 - KLASY 6

MEDAL JANUSZA KORCZAKA
AKTYWNA TABLICA
PAMI邛AMY
BEZPIECZNY INTERNET
PROJEKTY
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.