SP22 P這ck
INFORMATOR SZKOLNY
PATRON SZKOΧ
RADA PEDAGOGICZNA
DOKUMENTY
PLAN PRACY SZKOΧ
KOx ZAINTERESOWA 1-3
PLAN LEKCJI
WYKAZ PODR犴ZNIK紟
KOMUNIKATY - DNI WOLNE
INFORMACJA DLA RODZIC紟
PORADNIK RODZICA
REKRUTACJA DO KLAS I
MEDAL JANUSZA KORCZAKA
Z 玆CIA SZKOΧ
SZKOLNE PRZEDSI阤ZI犴IA
PROJEKTY EDUKACYJNE
KONKURS J.ANGIELSKIEGO
KONKURS LITERACKI ,,PISZ KSI*K"
FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
GAZETKI SZKOLNE
INTEGRACJA
KRONIKA INTEGRACJI
名IETLICA
INFORMACJE OG粌NE
DOKUMENTACJA
NAUCZYCIELE 名IETLICY
Z 玆CIA 名IETLICY
Flash Zegar
BIBLIOTEKA
WSPOMNIENIA RAJDOWC紟
SAMORZ. SZKOLNY

REGULAMIN
DZIAxNIA
SZKOLNE OSI:NI犴IA

OSI:NI犴IA UCZNI紟

RADA RODZIC紟
PREZYDIUM
REGULAMIN
REALIZACJA PROGRAM紟 PROFILAKTYCZNYCH


ZAPRASZAMY DO UDZIAΣ W KONKURSIE MULTIMEDIALNYM
REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2017/18
INFORMACJA DOTYCZ。A NABORU DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZNAJDUJE SI NA STRONIE

PΜCKIEGO PORTALU O名IATOWEGO

CZYTAJ WI犴EJ...
ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,POTWORY, DUCHY, STRACHY..."


ROZSTRZYGNI犴IE POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,PISZ KSI*K"

DZIE OTWARTY SZKOΧ
XV MI犵ZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ ,,SONG"
PΜCKA OLIMPIADA MΜDZIE玆

ZWYCI邘TWO NASZYCH UCZNI紟 W PΜCKIEJ OLIMPIADZIE MΜDZIE玆 :)


W DNIU 13.03.2017 R NA PΧWALNI „PODOLANKA” ODBYx SI PΜCKA OLIMPIADA MΜDZIE玆.

NASZA SZKOx ZAJ呁A I MIEJSCE DRU玆NOWO W吐笈 DZIEWCZ﹗ I CHΜPC紟 NA TLE INNYCH SZK茛 PODSTAWOWYCH W PΜCKU.


WYNIKI

II MIEJSCE W MI犵ZYSZKOLNYM KONKURSIE ,,JULIAN TUWIM I JEGO BOHATEROWIE"
BAL KARNAWAΜWY UCZNI紟 KLAS 1-3
BEZPIECZNE FERIE - APEL
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
BEZPIECZE垶TWO W SIECI
PΜCKI PORTAL O名IATOWY/BIP
MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA
ROK SZKOΧ W RUCHU 2013/14

WYCIECZKA DO MURZASICHLE
FOTOGALERIA - MURZASICHLE
LEKCJA OTWARTA - WYCHOWANIE FIZYCZNE
TURNIEJ PIΘI NO烤EJ
SZKOx W RUCHU - SCENARIUSZE ZAJ岊
SZKOx W RUCHU - FOTOGALERIA

DELTAKLUB
SZKOx TALENT紟
Losowa fotografia
WYB紑 J佖YKA
Panel administratora
Si-fusion. Vse pravice pridrane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.